HydroMeteo

Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz hydrologicznych.

 

Dane pozyskane z wyżej wymienionych czujników stanowią kluczową informację dla prowadzenia bezpiecznej nawigacji na drogach śródlądowych, na których odnotowuje się szybkie i częste wahania stanu wody. Aktualna informacja o poziomie wody, szczególnie w przypadku prześwitów pod mostami, oraz bieżący dostęp do komunikatów o stanie pogody na poszczególne odcinki trasy mają wpływ przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników systemu RIS oraz na logistykę planowania podróży. 

 

 
Aktualne stany wody dostępne są również w poniższych serwisach internetowych: