NtS

Komunikaty dla kierowników statków (ang. Notices to Skippers – NtS) to znormalizowana, zakodowania i gotowa do pobrania wiadomość, zawierająca co najmniej informacje konieczne do bezpiecznej żeglugi i dostarczana przynajmniej w dostępnej formie elektronicznej.

Usługa rozpowszechniania komunikatów dla kapitanów jest jedną z kluczowych technologii RIS a wraz z elektroniczną mapą nawigacyjną Inland ENC stanowi podstawę realizacji usług informacji o torach wodnych.

Istotą standaryzacji komunikatów dla kapitanów jest automatyzacja ich rozpowszechniania i prezentacji w sposób zrozumiały dla użytkownika poprzez zachowanie:

  • znormalizowanej struktury danych, wykorzystującej uprzednio zdefiniowane moduły tekstowe i zakodowanej w stopniu umożliwiającym automatyczne tłumaczenie jej najważniejszych treści na inne języki oraz ułatwiającym integrację komunikatów z systemami planowania rejsów;
  • zgodności znormalizowanej struktury danych ze stosowaną w ECDIS śródlądowym, w celu ułatwienia integracji komunikatów dla kapitanów w ECDIS śródlądowym.

 

Komunikaty dla kapitanów, zgodnie ze standardem NtS Web-Services mogą być dystrybuowane za pomocą serwisu internetowego typu „pull” lub typu „push”, a więc odpowiednio, jako pobieranie komunikatów na żądanie lub zapisanie się do subskrypcji wiadomości dla danego obszaru. Podczas pobierania treści użytkownik ma możliwość wyszukania odpowiedniego komunikatu za pomocą:

  • konkretnego odcinka drogi wodnej;
  • konkretnego odcinka drogi wodnej, określonego przez kilometr (hektometr) biegu rzeki;
  • okresu obowiązywania (data początkowa i data końcowa);
  • daty opublikowania komunikatu.