Kontakt

SYSTEM INFORMACJI RZECZNEJ

RIVER INFORMATION SERVICES (RIS)

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Plac Batorego 4
70-207 Szczecin

Tel. +48 91 43 40 279
Fax. +48 91 43 40 129

e-mail: ris-odra@szczecin.uzs.gov.pl