VTT

VTT (Vessel Tracking and Tracing)- Śledzenie i namierzanie statków

Jest to jedna z czterech usług oferowanych przez System RIS. Jej zadaniem jest obserwacja i zarządzanie ruchem
statków z lądu przy użyciu następujących narzędzi:

System AIS​

Śledzenie i namierzanie statków w głównej mierze odbywa się przy użyciu AIS śródlądowego, który jest systemem
nadawczym opartym na transmisji sygnałów radiowych ​o bardzo wysokiej częstotliwości między statkowymi stacjami
AIS (stacje mobilne), a lądowymi stacjami AIS.

System VHF​

System stosowany jest do łączności w relacjach brzeg – statek oraz statek – statek. ​

  • statek-statek kanał 10
  • statek-ląd kanał 74

 

Monitoring wizyjny CCTV​

System monitoringu wizyjnego jest szczególnie ważny w miejscach strategicznych dla żeglugi takich jak mosty,
rozwidlenia, zakręty, nabrzeża. Zobrazowanie widoku z kamer rozmieszczony

ch na całym obszarze funkcjonowania systemu pozwala na prowadzenie stałej kontroli ruchu statków oraz umożliwia
odtworzenie niebezpiecznych zdarzeń.

DGPS​

Technika pomiarów DGPS pozwala na uzyskanie większej dokładności niż przy standardowym pomiarze jednym
odbiornikiem. Metoda ta polega na wykorzystaniu stacji bazowej – odbiornika ustawionego ​w dokładnie wyznaczonym
punkcie, który wyznacza na bieżąco poprawki różnicowe dla poszczególnych satelitów. Drugi odbiornik (ruchomy)
musi mieć możliwość odbioru nadawanych poprawek, poprzez AIS. Poprawki są transmitowane w formacie RTCM.
Aplikacja, w sposób automatyczny generuje komunikat AIS 17 ​i wysyła go przez stację bazową AIS do statków.
Stacje AIS na statkach automatycznie uwzględniają komunikat AIS 17.​

Usługa VTT przyczynia się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i lepszej wydajności żeglugi śródlądowej
poprzez:

  • wsparcie nawigacji,
  • łagodzenie skutków katastrof,
  • zarządzanie transportem,
  • wymiana informacji.