Centrum RIS

Głównym celem systemu RIS jest uczynienie z żeglugi śródlądowej przejrzystego, niezawodnego, elastycznego i łatwo dostępnego rodzaju transportu, który będzie w stanie konkurować z innymi rodzajami przewozów ładunku. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim wyznaczyła cztery strategiczne korzyści, jakie ma wyznaczać RIS dla żeglugi śródlądowej:

 • konkurencyjność żeglugi śródlądowej,
 • optymalizację wykorzystania infrastruktury,
 • poprawę bezpieczeństwa,
 • poprawę ochrony środowiska naturalnego.

RIS składa się z czterech podstawowych segmentów:

 • segment sensorów – źródło informacji,
 • segment transmisji danych,
 • Centrum RIS – miejsce przetwarzania informacji,
 • segment użytkowników RIS – adresat informacji.

System RIS zapewnia podstawowe serwisy usług:

 • udostępnianie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej (poprzez system Inland ENC- Inland Electronic Navigation Chart),
 • komunikaty dla kierowników statków (NtS- Notices to Skippers),
 • system kontroli ruchu statków (VTT-Vessel Tracking and Tracing).